Predseda vlády SR Igor Matovič na videokonferencii členov Európskej rady

26.02.2021

Dvojdňový videokonferenčný samit lídrov členských štátov EÚ sa uskutočnil v dňoch 25. a 26. februára 2021. Prvý deň bol venovaný boju s pandémiou COVID-19 a zlepšeniu spolupráce pri zvládaní budúcich kríz v oblasti verejného zdravia. Druhý deň patril strategickej diskusii o bezpečnosti a obrane, na časti ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO J. Stoltenberg, a o prehĺbení vzťahov EÚ s Južným susedstvom.
 
Predseda vlády SR I. Matovič partnerov informoval o kritickej epidemiologickej situácii na Slovensku a požiadal ostatné členské štáty o pomoc v podobe zapožičania dávok vakcín alebo vyslania zdravotníckych pracovníkov. Zároveň poďakoval tým krajinám, ktoré už solidaritu Slovenskej republike preukázali. „Vážna situácia na Slovensku je výsledkom šírenia infekčnejšej britskej mutácie, proti ktorej ani tvrdý lockdown nie je dostatočne efektívny. Nádejou je práve vakcinácia. Musíme preto zefektívniť proces autorizácie nových vakcín prostredníctvom EMA, ako aj urýchliť výrobu a distribúciu bezpečných a účinných vakcín,“ uviedol predseda vlády SR I. Matovič s tým, že víta aj iniciatívu Európskej komisie na navýšenie národných kapacít sekvenovania, čo umožní nové mutácie nielen včas identifikovať, ale pomôže aj pri prispôsobení vakcín týmto mutáciám.
 
Lídri členských štátov EÚ diskutovali aj o možnosti zavedenia európskych COVID-19 certifikátov. Slovensku sa v spolupráci s inými členskými štátmi podarilo dosiahnuť záväzok lídrov na pokračovaní práce na nájdení spoločného európskeho prístupu k tejto otázke. „Tieto certifikáty nemajú slúžiť len pre zaočkovaných. Majú rovnako obsahovať informáciu o prekonaní ochorenia COVID-19 a vykonaných testoch. Nejde preto o nástroj slúžiaci na diskrimináciu, ale o nástroj na odstránenie byrokracie pri preukazovaní plnenia rozličných opatrení,“ priblížil dlhodobú slovenskú pozíciu predseda vlády SR I. Matovič. „EÚ má šancu prvýkrát vo svojej histórii vytvoriť spoločný dokument pre svojich obyvateľov, ktorý by bol symbolom ich slobody,“ dodal.
 
Predmetom diskusie lídrov boli aj nedávne sprísnenia hraničných opatrení niektorých členských štátov. Aj po tlaku Slovenska lídri v spoločnom vyhlásení vyslali jasné posolstvo, že pri zavádzaní opatrení sa musí brať ohľad jednako na princípy proporcionality a nediskriminácie, ale tiež na zabezpečenie plynulého toku tovarov a fungovania jednotného trhu EÚ.
 
V otázke bezpečnosti a obrany Slovensko považuje NATO za základný pilier európskej bezpečnosti bez akejkoľvek alternatívy. Strategická autonómia má svoje výhody. Pri bezpečnosti a obrane by však cieľom malo byť čeliť komplexným hrozbám spolu s partnermi a spojencami a to prioritne v rámci NATO. Preto EÚ potrebuje ambicióznejší a strategickejší prístup k uzatváraniu partnerstiev.
 
V súvislosti s Južným susedstvom sa lídri zhodli na potrebe posilnenia partnerstva EÚ s týmto regiónom, čo má napomôcť lepšiemu zvládaniu spoločných výziev. Okrem bezpečnostnej stabilizácie regiónu by sa EÚ mala zapojiť aj do jeho hospodárskej obnovy, zlepšenia vzdelávania a tvorby pracovných miest. Iba tak vie adresovať aj príčiny migrácie.
 
S pozdravom
Tlačový a informačný odbor ÚV SR
 
 
28331