Predseda vlády SR navštívil firmu Slovalco v Žiari nad Hronom: záznam z príhovoru