Predseda vlády SR Peter Pellegrini navštívil úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

26.06.2018

Úrad  podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu má za sebou dva roky, ktoré ukázali, že má opodstatnenie. Podľa premiéra tento úrad uchopil agendy, ktoré dovtedy neboli na Slovensku vôbec koordinované. „Máme niekoľko politík, ktoré majú nadrezortný charakter a je dôležité, aby nad nimi bol niekto, kto koordinuje a harmonizuje prácu jednotlivých rezortov. V oblasti koordinácie čerpania eurofondov, informatizácie a investícií, strategického plánovania a trvalej udržateľnosti našej krajiny,“ zdôraznil Peter Pellegrini.
 
V súčasnosti sa vykonáva kontrola plnenia tridsiatich ôsmich opatrení, ktoré boli zavedené na zjednodušenie a stransparentnenie eurofondov. Tridsaťšesť je už plne implementovaných, dve sa implementujú počas tohto roka. Ako ďalej premiér dodal, podarilo sa zvýšiť čerpanie a samotné kontrahovanie. „To číslo dnes predstavuje 13,6 %, ale je odhad, že do konca roka by reálne čerpanie mohlo dosiahnuť 20 %  a ďalšie roky očakávame výrazné zrýchlenie,“ uviedol predseda vlády k problematike čerpania eurofondov na Slovensku.  
 
Slovenská republika bola jedinou krajinou v EÚ, v ktorej platilo, že keď podnikateľ alebo malý a stredný podnik dostali na svoj projekt 50 % a menej z európskych peňazí, museli ísť striktne podľa zákona o verejnom obstarávaní a plniť všetky predpisy. „Potvrdil nám to aj Európsky dvor audítorov, že sme išli zbytočne nad rámec regulácií, čo komplikovalo a spomaľovalo proces čerpania,“ povedal Peter Pellegrini. Minulý týždeň bol v parlamente schválený pozmeňujúci návrh, aby pri stredných a malých podnikoch, ktoré čerpajú 50 % a menej a pri dodržaní zásad hospodárnosti a nakladania verejných zdrojov mohli použiť jednoduchšie spôsoby výberu dodávateľa danej služby alebo projektu.
 
Tento rok sa bude pravdepodobne vláda zaoberať aj otázkou presunu eurofondov z jedných operačných programov do druhých. „Javí sa, že máme niektoré operačné programy, ktoré nebudú v stave efektívne vyčerpať komplet celú alokáciu, a preto by sme čo najskôr mali prijať rozhodnutie, ak do toho ideme, koľko peňazí z ktorých operačných programov presunieme napríklad ministerstvu dopravy, ktoré je schopné absorbovať ešte možno 1,5 miliardy eur, či už je to na cesty alebo železnice vzhľadom na pripravenosť svojich projektov“ skonštatoval predseda vlády.
 
23904