Predseda vlády SR Peter Pellegrini prijal ruského ministra priemyslu a obchodu

15.10.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v pondelok 15. októbra 2018 prijal ministra priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denisa Manturova, ktorý sa nachádza v SR pri príležitosti 19. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Pri tejto príležitosti ocenil spoluprácu pri dodávkach energetických surovín a skonštatoval, že dodávky ruského plynu, ropy aj jadrového paliva na Slovensko v minulom období boli v súlade so záväzkami. Zároveň vyjadril záujem pokračovať v dlhodobej spolupráci v oblasti spoľahlivých dodávok plynu z Ruskej federácie do Slovenskej republiky, ako aj tranzitu plynu cez jej územie do iných štátov Európy.
 

25506