Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku

28.11.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa dnes na Úrade vlády SR stretol s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS).
 
Premiér diskutoval s predstaviteľmi JDS o aktuálnej situácii seniorov na Slovensku. Zhodli sa, že zvýšenú pozornosť treba venovať občanom, ktorí sa blížia do dôchodkového veku. „Ľudia, ktorí celý život pracujú, majú právo na dôstojnú starobu. Je povinnosťou spoločnosti, vlády, ale aj mladej generácie, aby myslela na seniorov,“ povedal predseda vlády a dodal, že aj v tomto roku dostanú dôchodcovia tradičný vianočný príspevok a v budúcom roku plánuje vláda tento príspevok zdvojnásobiť. Začína sa tiež diskusia o 13. dôchodku pre seniorov, ktorý by mohol byť zavedený v roku 2019.  
 
Predseda vlády informoval predstaviteľov dôchodcov aj o zámere zvýšenia podpory kúpeľných poukazov pre seniorov. V súčasnosti prebiehajú masívne investície do nemocníc na Slovensku. „Nové nemocničné lôžka, technika, ale aj viac lôžok pre dlhodobo chorých, to sú všetko opatrenia, ktoré prispievajú k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ povedal Peter Pellegrini.  Tieto opatrenia nepomôžu len seniorom, ale aj všetkým obyvateľom v krajine.
 
Predstavitelia Jednoty dôchodcov na Slovensku vyzdvihli dobrú spoluprácu s vládou, ale najmä s rezortom práce. 
25902