Predseda vlády SR Peter Pellgrini sa stretol s predstaviteľmi organizácie Úsmev ako dar

25.09.2019

Dnes, v stredu 25. septembra 2019 sa na Úrade vlády SR stretol predseda vlády SR Peter Pellegrini s predstaviteľmi Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
 
Zástupcovia Spoločnosti Úsmev ako dar, predseda Jozef Mikloško a manažérka Kristína Móriová ho pozvali na 37. ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar a slávnostný galavečer odovzdávania cien MPSVaR „Spoločne pre rodinu 2019“ 19. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty  v sociálnoprávnej ochrane.
 
Počas stretnutia oboznámili  premiéra s novou kampaňou „Aby rodina zostala spolu“, kde predsed vlády prisľúbil pomoc s jej šírením verejnosti. Nosnou myšlienkou tejto kampane je posun ťažiska práce Úsmevu ako dar z dieťaťa na celú rodinu, pretože najlepšia pomoc dieťaťu, je pomoc jeho rodine.
 
Zástupcovia Úsmevu ako dar vyjadrili presvedčenie, že novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele naštartovala kvalitatívnu zmenu, ktorá v praxi bude znamenať pomoc rodine, aby sa nedostala do situácie, kedy bude dieťa bude vyňaté do ústavnej starostlivosti (z detských domovov sa stali Centrá pre deti a rodiny,  kde sa napĺňa myšlienka pomoci rodine ešte skôr ako je nutný odchod dieťaťa do domova).
 
Diskutovali aj o situácii rómskych deti v Centrách pre deti a rodiny (CDR) a o projektoch, ktoré pomôžu rómskym rodinám vytvoriť podmienky, aby mohli deti vyrastať vo vlastnej rodine, s mamou a otcom. Prezentovali aj projekty prípravy mladých dospelých do samostatného života po ukončení ústavnej starostlivosti, s osobitou prezentáciou projektu Domováci domovákom, ktorý sa zameriava na osobnostnú prípravu mladých dospelých do života, kde začína realizácia podporného 3-ročného vzdelávacieho cyklu osobnostného rastu. Pán premiér vyzdvihol najmä potrebu ukončeného stredoškolského vzdelania pre úspešný štart do života. Predseda vlády SR im prisľúbil podporu pre projekty Úsmevu ako dar.
 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám.  Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova.
 
26990