Predseda vlády SR podporí zo svojej rezervy vzdelávanie, boj proti hoaxom a šikane

01.04.2022

Predseda vlády SR Eduard Heger sa rozhodol časť z rezervy premiéra poskytnúť organizáciám, školám či záujmovým združeniam, ktoré sa venujú vzdelávaniu.

„Skončili sa časy, keď boli peniaze z rezervy predsedu vlády vynakladané netransparentne alebo na osobnú prezentáciu bývalých premiérov. Finančné prostriedky z rezervy budeme využívať na verejnoprospešné účely,“ vyhlásil predseda vlády.

Podľa aktuálnych prieskumov populácia Slovenskej republiky zaostáva v teoretických vedomostiach, ale aj v praktických skúsenostiach vo finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti. „V dnešnej dobe, keď mediálny priestor zahlcujú dezinformácie a hoaxy, je potrebné tak u detí, ako aj dospelých rozvíjať kritické myslenie, aby sa vedeli v tomto informačnom chaose správne orientovať,“ povedal Eduard Heger.

Predseda vlády SR preto zverejnil vyzvanie na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu aktivít zameraných na zvýšenie gramotnosti a boj proti informačným hrozbám a šikane vo výške 300 000 eur.

Výzva je zverejnená od 1. apríla 2022, zapojiť sa môžu samosprávy, mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, ale aj výchovno-vzdelávacie inštitúcie. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom elektronického formulára. Termín uzávierky je 13. mája 2022.

Ďalšie informácie o zverejnenej výzve, ako aj elektronický formulár nájdete tu: https://www.vlada.gov.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-z-rozpoctovej-rezervy-predsedu-vlady-sr/

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29255