Predseda vlády SR Robert Fico na 27. sneme ZMOS

18.05.2016

Silný sociálny dialóg sa pri prijímaní závažných rozhodnutí osvedčil, predseda vlády SR Robert Fico v ňom chce pokračovať aj naďalej. Uviedol to vo svojom príhovore na 27. sneme ZMOS. „Váš snem je druhá najvýznamnejšia udalosť po parlamentných voľbách,“ povedal premiér, ktorý sa prítomným starostom a primátorom poďakoval za to, čo vykonali pre Slovensko a pre jeho ľud.
 
20160518-ZMOS
Predseda vlády SR Robert Fico na 27. sneme ZMOS.
Robert Fico pripomenul opatrenia, ktoré vláda prijala v prospech miest a obcí. „Vítam, že sa nám podarilo zvýšiť spodnú hranicu podlimitných zákaziek z 1000 na 5000 eur a verím, že vám to pomohlo. Rovnako vítam, že pri nie bežných stavebných prácach sa zvýšil tento limit z 30 000 na 70 000 eur. Rovnako som rád, že sa nám podarilo naplniť prísľub posilnenia právomocí, pokiaľ ide o menovanie riaditeľov škôl.“ Za obrovský úspech premiér označil úpravu pomeru rozdeľovania dane z príjmu fyzických osôb. 70 % smeruje do obcí a 30 % do vyšších územných celkov. „A že to bol dobrý krok, potvrdzuje aj údaj, že za prvé mesiace roku 2016 obce obdržali takmer o 77 miliónov eur viac. Toto rozhodnutie významne posilňuje obecné pokladnice,“ zdôraznil Robert Fico.

V dialógu s predstaviteľmi miest a obcí plánuje vláda riešiť zákon o sociálnych službách či stavebný zákon. „Čaká nás diskusia, ako budeme spoločne pokračovať v politike zamestnanosti,“ povedal predseda vlády. Dodal, že vláda bude naďalej pokračovať v poskytovaní príspevkov na rozširovanie kapacít materských škôl, v podpore nájomného bývania a v realizácii zákona o najmenej rozvinutých regiónoch.

„Nemôžem súhlasiť s obrazom Slovenska, ktorý sa umelo vytvára. Netvrdím, že všetko je dobré, ale v tejto krajine sa zatajujú pozitívne správy. Negatívne sa, naopak, rozvíjajú. Mám záujem, aby sa viac hovorilo o dobrých veciach, o dobrých ľuďoch. Človek, ktorý robí a má výsledky, to musí byť slovenská celebrita,“ prízvukoval premiér Robert Fico.

Príhovor na sneme ZMOS bol prvým verejným vystúpením predsedu vlády po operácii, ktorú absolvoval v apríli.

Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na sneme ZMOS20524