Predseda vlády SR Robert Fico prijal na Úrade vlády SR študentov vysokých škôl

18.11.2017

„Dostali ste šancu meniť spoločenskú realitu, meniť život okolo vás a ja verím, že ju využijete,“ povedal dnes premiér SR Robert Fico študentom na úrade vlády v súvislosti odkazom novembra 89 pre mladú generáciu. Slovenský premiér v sobotu 18. novembra  pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu (17.11.) prijal na Úrade vlády SR na spoločnom obede 18 študentov vysokých škôl z celého Slovenska. Rozprávali sa o rôznych témach, ktoré zaujímajú mladých ľudí. Diskusia sa však prioritne zamerala na zhodnotenie účasti študentov na odbornom seminári v Medzinárodnej protikorupčnej akadémii IACA v rakúskom Laxenburgu, z ktorého sa v sobotu dopoludnia vrátili. Študenti premiéra informovali o absolvovanom programe, obsahu školení i odborných pracoviskách, ktoré mali možnosť navštíviť.

V súvislosti s udalosťami v roku 1989 premiér zdôraznil, že najmä mladá generácia si užíva výdobytky v oblasti ľudských práv, slobody pohybu či možnosti štúdia v zahraničí, ktoré boli dovtedy nemysliteľné.  Význam novembrových udalostí z roku 1989 vidí predovšetkým v aktívnom živote mladej generácie a rôznych možnostiach, ktoré má a môže pevne uchopiť do svojich rúk.    

„Pre mňa je 17. november spojený s menom Alexandra Dubčeka, ktorý je stelesnením odvahy a ľudskej statočnosti,“ uviedol premiér.   Podľa premiéra predstavuje A. Dubček túžbu ľudí vybudovať slobodnú spoločnosť postavenú na sociálnej solidarite. „Spoločnosť musí byť slobodná, no na druhej strane musí mať pravidlá a hodnoty. Nepochybujem o tom, že Slovensko je asi jedna z najslobodnejších krajín sveta, našou povinnosťou je však venovať sa viac sociálnym právam,“ zdôraznil premiér. Skonštatoval, že je potrebné rešpektovať aj pocity najstaršej generácie, ktorá bola v roku 1989 na námestiach a má pocit, že hodnoty, ktoré tvorila, sa stratili. „Trh nezariadi všetko, nikdy som neveril v zázračnú ruku trhu, lebo zvyšuje rozdiely, štát preto musí byť aktívny a vytvárať podmienky pre všetkých.“ 
 
Dvojdňový vzdelávací pobyt študentov v IACA (16. – 17.11.) dohodol na septembrovom stretnutí s dekanom akadémie Martinom Kreutnerom predseda vlády SR Robert Fico spoločne s riaditeľom Odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR Petrom Kovaříkom. Študenti tak dostali vďaka Úradu vlády SR možnosť oboznámiť sa s modernými postupmi v oblasti potláčania korupcie –  absolvovali semináre s medzinárodne uznávanými školiteľmi a navštívili pracoviská, ktoré sa špecializujú na oblasť protikorupčnej agendy.

Akadémia IACA pôsobí ako renomovaná vzdelávacia inštitúcia s cieľom venovať sa aktívnemu boju proti korupcii, výchove odborníkov a tiež posilňovaniu expertného dialógu prostredníctvom výmeny medzinárodných skúseností.  So Slovenskom bude dlhodobo spolupracovať pri vzdelávaní expertov a profesionálov v protikorupčnej problematike, čo je hlavným výsledkom septembrovej návštevy premiéra SR na pôde tejto vzdelávacej inštitúcie.

Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica počas obeda so študentmi22954