Predseda vlády SR Robert Fico rokoval so zástupcami protikorupčnej iniciatívy Rule of Law

17.02.2015

Záväzok posilniť charakter Slovenska ako právneho štátu si vpísala súčasná vláda už do svojho programového vyhlásenia. V tomto zmysle rokoval včera, v pondelok 16. februára 2015 predseda vlády SR Robert Fico so signatármi Iniciatívy za vládu zákona /Rule of Law/, ktorá je spoločnou iniciatívou štrnástich podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr. 
 
Vláda sa k iniciatíve prihlásila 14. januára 2015, kedy schválila materiál predložený predsedom vlády SR Robertom Ficom - Aktivity na posilnenie fungovania Slovenskej republiky ako právneho štátu. Zároveň boli uložené úlohy ministrovi vnútra, ministrovi spravodlivosti a vedúcemu úradu vlády, aby v spolupráci s ďalšími zainteresovanými subjektmi a predstaviteľmi iniciatívy predložili podklady k jednotlivým častiam akčného plánu zameraným na transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu, odstránenie korupcie ako negatívneho a škodlivého faktora pre reputáciu Slovenska a transparentnú a efektívnu justíciu ako pevného základu pre domácich aj zahraničných investorov.
 
Na zajtrajšom rokovaní (18.2.) budú členovia vlády diskutovať o pozičnom dokumente, ktorý v pondelok 16.2. odovzdali iniciátori predsedovi vlády s cieľom využiť tento materiál pri príprave Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu. Predseda vlády SR bude o akčnom pláne rokovať aj so sociálnymi partnermi v Rade solidarity a rozvoja SR.
 
Po už prijatých vládnych opatreniach proti korupcii, akými boli spustenie štátneho elektronického trhoviska, novelizácia zákona o verejnom obstarávaní, prijatie zákona o ochrane oznamovateľov korupcie, novelizácia zákona o financovaní politických strán či obmedzenie výšky hotovostných platieb, pôjde v prípade uvedeného akčného plánu o ďalší krok, vedúci k  posilneniu právneho štátu a obmedzeniu priestoru pre neetické a nezákonné korupčné praktiky pri správe vecí verejných.

17070