Predseda vlády SR rokoval s predstaviteľmi SOPK

22.01.2019

Predseda vlády SR Peter Pellegrini prijal dnes, v utorok 22. januára 2019 na Úrade vlády SR v Bratislave predstaviteľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Hovorili spolu najmä o kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku, o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach či brexite.

Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje rekordné minimá, dlhšie obdobie už dokonca zaznamenávame nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Premiér s predstaviteľmi SOPK diskutoval o nevyhnutnom zefektívnení štruktúry stredných odborných škôl tak, aby postupne dochádzalo k zosúladeniu požiadaviek zamestnávateľov a kvalifikácie absolventov, ktorí vstupujú na trh práce.

Ďalšou témou stretnutia bola kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku. Peter Pellegrini uviedol, že vláda má záujem podnikateľské prostredie neustále zlepšovať, v minulosti pripravila prvý balíček protibyrokratických opatrení, ktoré znížia administratívne zaťaženie občanov či podnikateľov, ďalší antibyrokratický balíček predstavilo aj ministerstvo hospodárstva, ten obsahuje opatrenia na podporu podnikania a digitalizácie. V tomto trende chce vláda Petra Pellegriniho naďalej pokračovať.

Predstavitelia komory sa zaujímali o súčasnú pozíciu vlády v súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie. Premiér zdôraznil, že vláda je pripravená na všetky alternatívy odchodu Veľkej Británie tak, aby naši podnikatelia čo najmenej pocítili dopady brexitu na svoje podnikanie.

Predstavitelia SOPK s premiérom hovorili aj o návrhu na zrušenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Predseda vlády SR Peter Pellegrini vidí v budúcnosti priestor na jeho zrušenie, požiadal však zástupcov SOPK, aby o tejto záležitosti diskutovali s rezortom financií.

Predseda vlády predstaviteľov SOPK ubezpečil, že je v záujme vlády udržiavať stabilné prostredie pre podnikateľské subjekty s jasne nastavenými pravidlami. Podnikateľské subjekty majú totiž významný vplyv na dobré hospodárske výsledky našej krajiny a vytvárajú pracovné miesta, čím prispievajú nielen k znižovaniu nezamestnanosti, ale aj k zlepšeniu kvality života občanov na Slovensku. 

26211