Predseda vlády SR si v Nitre pripomenul príchod vierozvestcov

05.07.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa na Svätoplukovom námestí v Nitre zúčastnil na slávnostnej omši pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Poďla premiéra je rok 863 je jedným z kľúčových v našej histórii. "Na naše územie prišli vierozvestci sv. Cyril a sv. Metod a priniesli našim predkom písmo a vieru. Vďaka nim máme už viac ako 1150 rokov liturgiu vo svojom jazyku. Aj v tento deň by sme si mali pripomenúť, že za mnoho vecí, ktoré dnes považujeme za samozrejmé, bolo treba v minulosti zviesť ťažký boj. Často sa sťažujeme, lamentujeme, no zabúdame pochváliť to dobré, čo sa urobilo, ako aj pochváliť vlastný národ, ktorý je múdry, pracovitý a skromný. Nezabúdajme, že to všetko, čo dnes máme, nie je automatické a treba sa o to starať," povedal predseda vlády.

Brífing predsedu vlády SR v Nitre pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda24071