Predseda vlády SR

Predseda vlády SR, Robert Fico

Robert Fico

Dátum narodenia: 15. 09. 1964
Miesto narodenia: Topoľčany
Vzdelanie
Obdobie Vzdelanie
2002 habilitácia, titul Doc. ("Nutná obrana")
1988 - 1992 Postgraduálne štúdium na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v oblasti "Trestné právo", , titul CSc. ( "Trest smrti v Česko-Slovensku")
1987 - 1988 justičná prax a absolvovanie justičných skúšok, odborná kvalifikácia na výkon funkcie sudcu
1982 - 1986 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislava, titul JUDr.

Profesionálna prax
Obdobie Prax
október 2023 - predseda vlády SR
2018 - 2023 poslanec Národnej rady SR
2016 - 2018 predseda vlády SR
2012 - 2016 predseda vlády SR
2010 - 2012 podpredseda Národnej rady SR
2006 - 2010 predseda vlády SR
2002 - 2006 člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
2002 - 2004 pozorovateľ Národnej rady Slovenskej republiky v Európskom parlamente
1995 - 2003 predseda Väzenskej komisie pri Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky
1994 - 2005 člen stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (v roku 1999 vedúci tejto delegácie)
1992 - 2002 člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
od 1992 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
1994 - 2000 agent pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva
1992 - 1995 zástupca riaditeľa Právnického inštitútu Ministerstva spravodlivosti SR
1986 - 1995 Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti SR
1986 - 1987 základná vojenská služba, asistent vojenského vyšetrovateľa

Odborné aktivity
Obdobie Aktivita
od 2003 prípravné kurzy obhajcu pre Medzinárodný trestný súd v Haagu
od 2000 člen Slovenskej advokátskej komory, zastupovanie obetí trestných činov

Politické aktivity
Obdobie Aktivita
2002 - 2006 predseda Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SMER - sociálnu demokraciu
od 1999 predseda politickej strany SMER - sociálna demokracia
1996 - 1999 podpredseda Strany demokratickej ľavice
1994 - 1996 predseda Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Stranu demokratickej ľavice

Iné aktivity

 • autor odborných článkov
 • autor viacerých schválených zákonov
 • študijné pobyty orientované na trestné právo a ľudské práva v USA, Anglicku, Fínsku, Belgicku a Francúzsku
 • účasť na viacerých medzinárodných konferenciách a seminároch
 • pedagogická činnosť
 • rozsiahla publikačná činnosť
 • člen redakčnej rady Justičnej revue
 • spoluautor projektu Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 • zakladateľ Strediska pre obete trestných činov
Jazyky
 • anglický
 • ruský
9156