Predsedu vlády SR Roberta Fica prijal v Bielom dome vo Washingtone americký prezident Barack Obama

21.11.2013

Predseda vlády SR Robert Fico rokoval vo štvrtok popoludní vo Washingtone s prezidentom USA Barackom Obamom a viceprezidentom Joeom Bidenom. Prijatie v Bielom dome trvalo hodinu.

Na spoločnom stretnutí prezident B. Obama a premiér R. Fico konštatovali, že partnerstvo Spojených štátov amerických so Slovenskom je založené na spoločných demokratických hodnotách  a princípoch. Predseda vlády pripomenul rozhodujúcu úlohu USA v procese demokratických zmien v strednej Európe, ktoré sa začali pred vyše dvadsiatimi rokmi. Partneri potvrdili svoje odhodlanie pri budovaní vízie „celistvej, slobodnej a mierovej Európy“, ako aj pri posilnení regionálnej bezpečnosti v oblasti siahajúcej od severnej Afriky po Afganistan.  

Predseda vlády Fico a viceprezident Biden diskutovali o spoločnom úsilí Slovenska a Spojených štátov amerických v rámci operácie ISAF v Afganistane, vrátane angažovania SR v Afganistane po roku 2014. Obaja lídri vzali na vedomie pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v procese eliminácie chemických zbraní Sýrie, pričom premiér Fico potvrdil pripravenosť Slovenska pomôcť v rámci spoločného medzinárodného úsilia zlikvidovať chemické zbrane Sýrie. Premiér Fico zdôraznil význam regionálnej koordinácie medzi  krajinami Vyšehradskej skupiny, ktorej prínos v rámci EÚ neustále rastie. Slovenský premiér sa s viceprezidentom Bidenom zhodol aj na potrebe vytvárania nových pracovných príležitostí a podpory ekonomického rastu na oboch brehoch Atlantiku prostredníctvom dosiahnutia Transatlantického obchodného a investičného partnerstva.

English version:

Slovak Prime Minister Robert Fico met with US President Barack Obama in the White House, Washington, D.C.
 
 
The Prime Minister of the Slovak Republic Robert Fico met with US President Barack Obama and Vice President Joe Biden in the White House on Thursday afternoon. The meeting lasted one hour. 
 
Prime Minister Fico and President Obama spoke about the U.S. partnership with Slovakia which is based on shared democratic values and principles. Prime Minister Fico underscored the instrumental role of the United States in Central Europe's democratic transitions more than two decades ago. The leaders discussed their shared commitments to building “Europe whole, free and at peace“, strengthening regional security from North Africa to Afghanistan.
 
The Vice President and Prime Minister Fico discussed joint efforts of Slovakia and the United States in the ISAF mission in Afghanistan, including Slovakia´s engagement in Afghanistan beyond 2014. The two leaders noted the progress achieved in eliminating Syria´s chemical weapons and Prime Minister Fico affirmed Slovakia´s readiness to contribute to international efforts in this regard. Prime Minister Fico highlighted the growing significance and benefits of regional cooperation between Visegrad Group countries within the EU. The Slovak Prime Minister and the US Vice President agreed on the need to support economic growth and the creation of new job opportunities on both sides of the Atlantic by concluding the Transatlantic Trade and Investment Partnership.

13579