Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - apríl 2018

01.04.2018

streda 11. apríla o 16.00           rímskokatolícka
streda 25. apríla o 16.00           evanjelická a.v.

23384