Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - december 2018

01.12.2018

streda 5. decembra 2018 o 16.00     rímskokatolícka
(pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12.)

streda 19. decembra 2018 o 16.00     evanjelická AV  
25895