Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - február 2018

29.01.2018

Po dohode so zástupcami rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi (v nadväznosti na ukončenie spolupráce s gréckokatolíckou cirkvou na jej vlastnú žiadosť) je v roku 2018 upravená periodicita bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR na dvojtýždňový interval. Stredajšie bohoslužby sa striedajú systémom – rímskokatolícka sv. omša a evanjelické služby Božie. 


7. február o 16.00             evanjelická

14. február o 16.00           rímskokatolícka (Popolcová streda)

28. február o 16.00           evanjelická


23172