Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - február 2019

30.01.2019


streda 6. februára 2019 o 16.00  rímskokatolícka

streda 20. februára 2019 o 16.00  evanjelická AV 


26230