Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - január 2019

28.12.2018

streda 9. januára 2019 o 16.00  rímskokatolícka

streda 23. januára 2019 o 16.00  evanjelická AV 
26052