Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - január 2019

28.12.2018

streda 9. januára 2019 o 16.00  rímskokatolícka

streda 23. januára 2019 o 16.00  evanjelická AV 
26052