Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - máj 2018

01.05.2018

streda 9. mája o 16.00 h - rímskokatolícka sv. omša
streda 23. mája o 16.00 h - evanjelické AV služby Božie

23520