Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - marec 2018

01.03.2018

streda 14. marca o 16.00             rímskokatolícka svätá omša 
streda 28. marca o 16.00             evanjelické služby Božie

23287