Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - marec 2019

01.03.2019

streda 6. marca 2019 o 16.00    rímskokatolícka

streda 20. marca 2019 o 16.00    evanjelická AV 
26348