Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - marec 2019

01.03.2019

streda 6. marca 2019 o 16.00    rímskokatolícka

streda 20. marca 2019 o 16.00    evanjelická AV 
26348