Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - november 2018

01.11.2018
streda 14. novembra 2018 o 16.00 rímskokatolícka
streda 28. novembra 2018 o 16.00 evanjelická AV  


25648