Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - október 2018

01.10.2018

streda 3. októbra 2018 o 16.00       evanjelická AV
streda 17. októbra 2018 o 16.00     rímskokatolícka
streda 31. októbra 2018 o 16.00     evanjelická AV    
25269