Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prehľad termínov evanjelických služieb Božích v kaplnke Úradu vlády SR

02.04.2019

Služby Božie sa na základe potvrdenia od predstaviteľov ECAV na Slovensku uskutočnia v kaplnke úradu vlády v nasledujúcich termínoch:

v stredu 24. apríla 2019 o 16.00
v stredu 22. mája 2019 o 16.00
v stredu 19. júna 2019 o 16.00
v stredu 18. septembra 2019 o 16.00
v stredu 30. októbra 2019 o 16.00
v stredu 20. novembra 2019 o 16.00
v stredu 18. decembra 2019 o 16.00 
26448