20180201 - Premiér na spoločnom obede s predstaviteľmi SOV