Premiér Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení Autoshow Nitra 2019

03.10.2019

Vo štvrtok 4. októbra 2019 sa predseda vlády SR Peter Pellegrini zúčastnil na otvorení autosalónu Autoshow Nitra 2019. Vo svojom príhovore uviedol, že musíme aktívne reagovať na nové trendy v automobilovom priemysle a zavádzať systematické opatrenia na podporu elektromobility a alternatívnych palív.
Premiér tiež zdôraznil, že budúcnosť Slovenska je v produkcii tovarov a služieb s vysokou pridanou hodnotou. „Štvrtá priemyselná revolúcia prináša nielen riziká, ale aj jedinečnú príležitosť, ako zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva. Štruktúra priemyslu sa celosvetovo mení a nevyhne sa tomu ani Slovensko. Viac ako štvrtinu hrubého domáceho produktu tvorí práve priemysel, ten si bude musieť udržať svoju konkurencieschopnosť,“ povedal Peter Pellegrinii. Vláda podľa neho hľadá možnosti, ako zlepšiť podnikateľské prostredie najmä v automobilovom priemysle. „Prijali sme už konkrétne opatrenia a v krátkom čase príde balík ďalších opatrení, ktoré budú zamerané na stlmenie dopadu poklesu výkonu slovenskej ekonomiky v nasledujúcom období,“ skonštatoval premiér.

27013