Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Premiér: Povoľovací proces zamestnávania cudzincov v SR sa musí zrýchliť

28.08.2018

Bratislava 28. augusta (TASR) - Pre nedostatok pracovnej sily musí Slovensko prijať v oblasti riadeného dovozu pracovnej sily niekoľko opatrení. Skrátiť by sa mali niektoré procesy pri zamestnávaní cudzincov. V najbližších dvoch týždňoch majú všetky štátne orgány, ktoré majú na starosti povoľovací proces pri zamestnávaní cudzincov, predložiť balík ďalších opatrení, ktoré zjednodušia tento proces. Avizoval to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení rokovania o problematike riešenia nedostatku pracovnej sily.

"Naše fabriky potrebujú reagovať často veľmi rýchlo na vzniknutý dopyt a preto na dnešnom rokovaní boli rozdané konkrétne úlohy jednotlivým ministrom. V najbližších dvoch týždňoch majú všetky štátne orgány, ktoré majú čo do činenia s povoľovaním príchodu zahraničnej pracovnej sily, vrátane cudzineckej polície, ministerstva vnútra, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva práce, predložiť balík ďalších opatrení, ktoré nemusia mať vždy legislatívny charakter a ktoré zjednodušuje procesy. Na Slovensku je momentálne situácia veľmi krízová," povedal predseda vlády.

Podľa Pellegriniho ku koncu júla na Slovensku pracovalo 60.136 občanov zo zahraničia, z čoho 31.857 boli občania z EÚ. "Zamestnávatelia aj napriek opatreniam, ktoré boli prijaté k 1. máju 2018, stále však narážajú na mnohé legislatívne prekážky," povedal. Slovensko sa tak podľa neho v porovnaní s okolitými krajinami prestáva byť konkurencieschopná v prijímaní zahraničnej pracovnej sily.

"Nebudeme však prijímať opatrenia, ktoré by mali zhoršiť podmienky slovenských zamestnancov. To znamená, že nebudeme tolerovať žiaden sociálny damping, nebudeme tolerovať, aby firmy nejakým spôsobom uprednostňovali zahraničnú pracovnú silu na úkor slovenských zamestnancov. Môžu ich doviesť len za takých podmienok, ako poskytujú domácim zamestnancom a len vtedy, ak sú naozaj nedostatkoví a sú zaradení v zoznamoch. Dohodli sme sa, že zoznam nedostatkových profesií budeme aktualizovať nielen raz za rok, ale možno každý kvartál. Pevne verím, že aj tieto krátkodobé opatrenia, ktoré v najbližších týždňoch predstavíme, budú mať zásadný a pozitívny prínos pre náš priemysel a pre našich zamestnávateľov," ubezpečil Pellegrini.

Podľa premiéra sa darí pracovať aj s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi, čo je však pre pracovný trh v SR nedostačujúce. "Otvorili sme samozrejme aj otázku, čo ideme robiť s našimi Rómami, ktorých je značné množstvo a v ktorých vidíme potenciál, aby mohli ďalej pracovať. V tomto prípade budeme musieť zvoliť asi inú cestu. Budeme musieť nájsť motivačný systém pre firmy, ktoré budú zamestnávať aj našich rómskych spoluobčanov," upozornil.

Vláda podľa Maria Lelovského, prvého viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), dnes začala riešiť najvážnejší problém, ktorí zamestnávatelia v SR majú, a to nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, a to nielen jej dovozom. "Začali sme sa zaoberať jasne a zreteľne možnosťami získavania pracovnej sily preškoľovaním z našich domácich zdrojov. My túto iniciatívu jednoznačne vítame, zároveň sme si vypočuli pripravenosť, respektíve nepripravenosť viacerých rezortov na zmeny v tejto oblasti, ktoré budú nevyhnutné," doplnil Lelovský.

Zamestnávateľské zväzy podľa Lelovského predložili vláde rad legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení, rýchlych, pomalších aj dlhodobých, ktoré by riešeniu problému s pracovníkmi mali pomôcť. "Poskytneme spoluprácu a skúsenosti všetkým rezortom. Očakávame a budeme na to dozerať, aby všetky zastúpené rezorty dostáli týmto naším návrhom a požiadavkám," dodal viceprezident RÚZ.

24815