Premiér Robert Fico rokoval s predsedami VÚC

30.11.2016

Stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica s predsedami vyšších územných celkov bolo zamerané predovšetkým na problematiku zosúlaďovania požiadaviek praxe s tým, čo dnes ponúkajú stredné školy, ktoré z podstatnej väčšiny patria pod VÚC.

„Zhodli sme sa, že veci musíme centralizovať. Že zhora, z úrovne štátu budú musieť prichádzať podstatne kvalitnejšie pokyny, ktoré musia byť jasne orientované na to, čo hovoria zamestnávatelia,“ informoval na tlačovej konferencii po stretnutí premiér Robert Fico. Predsedom VÚC ponúkol odborné stretnutie aj za prítomnosti predstaviteľov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na ktorom by mali hovoriť o nastavení stredného školstva tak, aby produkovalo študentov, ktorých zamestnávatelia reálne potrebujú. Stretnutie by sa malo uskutočniť v januári budúceho roka.

Výsledky podľa premiéra neprídu ani za pol roka, ani za rok, štát však musí podstatne aktívnejšie vstúpiť do komunikácie s vyššími územnými celkami a musí jasne definovať v rámci celoštátnej školskej stratégie, čo dnes Slovensko v konkrétnych krajoch potrebuje vzhľadom na charakter hospodárstva a podniky, ktoré sa v nich nachádzajú.

„Naším motívom je kvalita vzdelávania, umiestniteľnosť na trhu práce, dôstojná existencia mladých ľudí v budúcnosti - podľa možností na Slovensku - a dobrá príprava cez gymnáziá na vysokoškolské štúdium,“ objasnil predseda Združenia samosprávnych krajov Tibor Mikuš.

Na tlačovej konferencii po rokovaní s predsedami vyšších územných celkov sa predseda vlády SR Robert Fico vyjadril aj k aktuálnym vnútropolitickým otázkam.

TK po rokovaní premiéra R. Fica s predsedami VÚC a vyjadrenie predsedu vlády SR k aktuálnym vnútropolitickým otázkam21540