Presun cestnej prepravy výrobkov v chemickom priemysle na železničnú – partneri projektu sa stretávajú v Bratislave

07.03.2018

Dnes, v stredu 7. 3. 2018 sa  od 10.00 h až do zajtra popoludnia  uskutoční v Bratislave v Hoteli TATRA Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny projektu ChemMultimodal - Transnational Work Group meeting.  Hlavným cieľom stretnutia je prerokovanie spolupráce a ďalšieho postupu prípravy pilotných projektov, ktorých cieľom je presun cestnej prepravy výrobkov a surovín v chemickom priemysle na železničnú, s očakávanými pozitívnymi environmentálnymi dopadmi.
 
Do projektu ChemMultimodal je zapojených 7 regiónov a 14 partnerov z rôznych krajín Strednej Európy. Slovenskú republiku v projekte zastupuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR.  Predpokladaný rozpočet slovenského partnera v rámci projektu  je  140 330 eur, pričom projekt je realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci programu Interreg Central Europe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR.
 
Na základe podrobnej analýzy potrieb na zlepšenie multimodálnej prepravy chemického tovaru sa v rámci projektu vytvorí súbor nástrojov na podporu chemických spoločností aposkytovateľov logistických služieb vo svojom strategickom a operačnom plánovaní na zvýšenie podielu multimodálnej dopravy. Tento súbor nástrojov bude testovaný v 6 pilotných projektoch s 30 chemickými spoločnosťami v partnerských krajinách s cieľom uľahčiť skutočný prechod na iný druh dopravy. V týchto pilotných projektoch je cieľom zvýšiť multimodálnu dopravu o 10 percent a znížiť emisie CO2 o 5 percent až do konca trvania projektu. Okrem toho sa uskutoční 6 tréningových seminárov, ktoré vyučujú používanie nástroja pre ďalších 120 spoločností. 1 spoločná stratégia a 7 regionálnych akčných plánov, ktoré budú pokračovať a zintenzívniť aktivity po ukončení projektu.
 
Chemický priemysel je dôležitým hospodárskym odvetvím v strednej Európe s obratom 117 miliárd eur a 340 000 zamestnancami. Chemické spoločnosti sú dôležitými logistickými zainteresovanými stranami zodpovednými za 8% nákladnej dopravy.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
 
Kontakt:   Tatiana Kmecová; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR  - odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
 
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
www.zchfp.sk
www.rcsk.sk
 
   

23325