Priebežná mediálna kampaň na podporu EŠIF – zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov
Dátum zverejnenia: 10.06.2019