Príhovor predsedu vlády E. Hegera na otvorení Konferencie o budúcnosti Európy

09.05.2021

Vážení občania,
      
keď dnes slávime Deň Európy, musíme sa vrátiť ku chvíľam, ktoré predchádzali vzniku Európskej únie. K Európe, ktorá mala za sebou najhroznejšiu vojnu v dejinách ľudstva a ako jej priamy dôsledok svet rozdelený na zóny slobody a neslobody. Európu v 50. rokoch minulého storočia rozdeľovala totiž železná opona. Takto označil britský premiér Winston Churchill v roku 1945 rozhodnutie komunistických vlád izolovať svojich občanov od výdobytkov demokratickej správy vecí verejných.
Odpoveďou európskych lídrov na povojnovú rozpínavosť komunizmu bol projekt užšej spolupráce európskych demokracií. Začiatky boli z dnešného pohľadu skromné. Pôvodné Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ sa však nakoniec rozrástlo do podoby dnešnej Európskej únie, ktorá je silným zoskupením spolupráce suverénnych členských štátov. A čo je najdôležitejšie, aj vďaka tomu je priestorom demokracie a prosperity.
Možno to znie ako samozrejmosť, ale nie je to samozrejmosť: Európska únia už 70 rokov zabezpečuje mierové spolužitie jej členských štátov.
Keď si pripomenieme krviprelievanie v 90. rokoch minulého storočia na Balkáne, vidíme ten ostrý kontrast. Vidíme, že myšlienky spolupráce, solidarity, kultúrneho, ekonomického i politického zbližovania, ktoré boli pri kolíske Európskej únie, odolali všetkým krízam a my dnes, v deň osláv Európy, môžeme hovoriť o úspešnom projekte.

Vážení občania,
od prvého mája 2004 sa na tomto úspešnom projekte zúčastňuje aj Slovenská republika. Od prvého mája je Európska únia naším životným priestorom. A právom sem patríme, pretože v tento deň sa zavŕšilo dlhoročné úsilie demokratických síl na Slovensku obstáť v náročných skúškach a splniť kritériá, ktoré od nás Európska únia pred prijatím vyžadovala.
Je bez akejkoľvek diskusie, že za mohutný ekonomický rozmach vďačíme nášmu členstvu v Európskej únii, solidarite jej členov. Ľúto mi je všetkých tých premrhaných eurofondov; za každým strateným eurom vidím premárnenú príležitosť zlepšiť život občanov na Slovensku. Už sa to nesmie nikdy zopakovať. Meníme preto ich nastavenie, aby sa stali mocným motorom nášho rozvoja a dobiehania vyspelých štátov únie.
Máme na to dnes ideálnu príležitosť aj vo forme Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Plán obnovy však nie je len razantnou reakciou Európskej únie na pandémiu koronavírusu. Je súčasne aj reflexiou situácie, keď sa v členských štátoch vrátane Slovenska prestali uskutočňovať zmeny nevyhnutné pre ich ďalší rozvoj. Pohyb vpred vystriedala stagnácia. Preto sa pozerám na plán obnovy s takou nádejou. Slovensko dlho spalo, naša vláda však začala tvrdo pracovať na zmenách, o ktorých sme všetci dlho vedeli, že ich treba urobiť, len predchádzajúcim vládam k tomu chýbala odvaha. My tu odvahu máme a verím, že s podporou občanov tieto zmeny pre lepšie Slovensko dosiahneme.

Vážení občania,
Európska únia predstavuje jednotu v rozmanitosti a my, občania Slovenskej republiky, ako jej relatívne noví členovia máme cennú skúsenosť. Skúsenosť, keď sme čelili útlaku, neslobode a museli sme o svoje miesto v Európe naozaj zabojovať. Aj preto dnes vieme podať pomocnú ruku národom Európy, ktoré sa snažia splniť prísne kritériá a stať sa členmi Európskej únie. Vieme im byť nápomocní a aktívne sa zúčastňovať na projekte jej zakladateľov - urobiť Európu silnou, bezpečnou a krásnou.
Dnešným dňom sa na európskej úrovni, ale aj u nás na Slovensku začína Konferencia o budúcnosti Európy, ku ktorej sme prijali spoločné vyhlásenie – maratón diskusií o budúcnosti Európskej únie. Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čom môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť.

Aká bude?
Verím, že Európska únia bude naďalej:
priestorom slobody, demokracie a prosperity,
spoločenstvom dohody,
reálnym garantom mieru na európskom kontinente,
inšpiráciou pre svet svojou výkonnou ekonomikou i svojím zodpovedným prístupom k životnému prostrediu;
Jednoducho dobrým miestom pre život pre súčasné i budúce generácie.
28507