20180126 - Príhovor predsedu vlády na samite V4 v Budapešti