Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica počas pietnej pri príležitosti Svetového dňa prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania

11.05.2015


Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica počas pietnej pri príležitosti Svetového dňa prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania17796