prijatie predstaviteľov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv