Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dodaní propagačných predmetov (PDF)