Priloha č. 2A Návrh na plnenie kritéria (XLS / XLSX)