Príprava, realizácia tlačových materiálov a vydavateľská činnosť pre potreby Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 31.07.2012