Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Príprava, realizácia tlačových materiálov a vydavateľská činnosť pre potreby Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 31.07.2012