Program členov vlády

Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

V pondelok dňa 13. októbra 2014 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave v zasadačke č. 101 mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 

  1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 Predkladá: MF SR
  2. Rôzne

Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.


Aktuality


3281