Program členov vládyAktuality


List predsedu vlády SR predstaviteľom samosprávy o boji proti korupcii
04.03.2017 List predsedu vlády SR predstaviteľom samosprávy o boji proti korupcii Vážená pani primátorka, vážená pani starostka, vážený pán primátor, vážený pán starosta,   vláda Slovenskej republiky prijala celý rad opatrení s cieľom výrazne zúžiť priestor pre korupčné a netransparentné správanie sa. Ide o jednu z priorít Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. ...
3281