Program členov vládyAktuality


Kandidáti na členov  Rady Úradu pre verejné obstarávanie sú známi
28.07.2017 Kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie sú známi Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky zverejnil na svojom ...
3281