Program členov vládyAktuality


Plán tvorby nových pracovných miest  z akčného plánu je  v okrese Trebišov  splnený na viac ako 87%
04.05.2018 Plán tvorby nových pracovných miest z akčného plánu je v okrese Trebišov splnený na viac ako 87% Okres Trebišov bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy v zmysle zákona 336/2015 Z.z. dňa 31.12.2015, jeho akčný plán bol schválený 24. augusta 2016. Predpokladaný rozpočet realizácie akčného plánu počas rokov 2016-2020 je 114,4 mil. €, z toho EŠIF takmer 40,6 mil. € a regionálny príspevok takmer 5,...
Za regionálny príspevok budú v Trebišove pružne reagovať na potreby trhu práce
04.05.2018 Za regionálny príspevok budú v Trebišove pružne reagovať na potreby trhu práce Moderný subjekt s úzkou väzbou na prax – k transformácii Súkromnej strednej odbornej školy  DSA v Trebišove na regionálne centrum vzdelávania, ktoré bude promptne reagovať na aktuálnu potrebu trhu práce v oblastiach vodárenstva, strojárstva a automotiv, najmä rozšírením vzdelania a zručností absolventov...
Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v piatok 4. mája 2018
04.05.2018 Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v piatok 4. mája 201809.00 h Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204 stretnutie so starostami z regiónu fototermín 10.00 h Trebišov, Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53 výjazdové rokovanie vlády SR program rokovania: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/966   Na monitorovanie v...
3281