Program konferencie na tému Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – neoddeliteľná súčasť európskeho dedičstva

20422