Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce úspešne finišuje

04.05.2017

Sociálna pomoc hendikepovaným a zdravotne postihnutým – najmä mladým ľuďom a deťom, investície do cestovného ruchu a vzdelávania, budovanie kanalizácií a čističiek odpadových vôd, starostlivosť o lesy, prírodu, podpora marginalizovaných rómskych komunít a mládeže ohrozenej nástrahami drog – to všetko ponúkol Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý vďaka finančnému príspevku  Švajčiarskej konfederácie vo výške viac ako 60 miliónov eur, na ktorom sa podieľal aj štátny rozpočet SR, pomohol mnohým obciam, mestám, organizáciám a najmä – našim občanom.
 
V období rokov 2007-2017  sa  v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizovalo 21 projektov a 40 malých a spoločných projektov v rámci Blokového grantu, ktoré boli implementované mimovládnymi neziskovými organizáciami. Fungovanie celého programu spolupráce, efektivitu poskytnutých finančných prostriedkov  zhodnotí posledné Výročné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 5.mája 2017 o 9.45 hodine v hoteli Bôrik v Bratislave.
 
Výročného stretnutia sa zúčastní J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, Siroco Messerli, zástupca Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a vedúci divízie nových členských štátov EÚ, Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, zástupcovia inštitúcií a organizácií Švajčiarskej konfederácie  s dosahom na implementáciu programu, zástupcovia odboru riadenia a implementácie   Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR a ďalší hostia.
 
Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce pripravil pri príležitosti ukončenia programu 5 propagačných  videoklipov mapujúcich výsledky programu vo všetkých oblastiach prinášajúcich osoh a úžitok občanom Slovenskej republiky.  Videoklipy budú k dispozícii na stránkach programu, úradu vlády, veľvyslanectva, realizátorov projektov  a švajčiarskych partnerov a ich premietanie bude súčasťou výročného stretnutia.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.Hostia budú médiám k dispozícii po otvorení výročného stretnutia o cca 10.45 hodine.
 
 
Kontakt pre médiá:  Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
www.eda.admin.ch
 
22195