Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 [PDF]
 

 
20329

Dátum poslednej aktualizácie: 23.03.2018