Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 [PDF]
 

 
20329

Dátum poslednej aktualizácie: 23.03.2018