Projekt programu Central Europe CERIecon pokračuje v pomoci budúcim podnikateľom

15.01.2018

V utorok 16. januára 2018sa od 15.hodiny uskutoční v Univerzitnom technologickom inkubátore InQb / Playparku Bratislava na Pionierskej 15 v poradí už siedmy zo série Playpark workshopov, tentoraz na tému: Ako úspešne zvládnuť obchodné rokovanie a urobiť atraktívnu prezentáciu s odborníkom Braňom Andreanským.  Bezplatný workshop bude zameraný na osvojenie si kľúčových princípov vystupovania a prezentovania v dôležitých obchodných rokovaniach: ako sa na takú situáciu pripraviť, aké prostriedky sa môžu k vlastnej prezentácií využiť, ako sa zrozumiteľne vyjadriť a doslova „predať“ svoje stanovisko a požiadavky. Zároveň budú prezentované  komunikačné nástroje, ktoré nám pomáhajú získať a udržať pozornosť poslucháčov, a tiež to, ako zvládnuť neočakávané situácie či odpovedať na ťažké otázky.         

Slovak Business Agency sa spoločne s hlavným mestom SR Bratislava zapojila do projektu CERIecon - “CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, ktorý spája 14 partnerov a 7 krajín z regiónu Strednej Európy. Národným kontaktným bodom programu Interreg Central Europe je Úrad vlády SR: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html.
 
Vďaka projektu funguje  od septembra minulého roka v priestoroch Univerzitného technologického inkubátoraSlovenskej technickej univerzity v Bratislave Playpark - priestor a zároveň program na zvyšovanie podnikateľských zručností budúcich podnikateľov v oblasti inovatívnych produktov a služieb a sociálnych inovácií v  Bratislave, ako aj v ďalších 6 krajinách – Česku,  Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Taliansku. Prostredníctvom uceleného balíka stratégií, akčných plánov, pilotných akcií, tréningov a nástrojov umožnil Playpark vytvorenie inovatívneho spôsobu inšpirácie, tréningu a podpory budúcich začínajúcich podnikateľov v regióne Strednej Európy.
 
Aktivity projektu prispievajú k budovaniu podnikateľskej kultúry v Bratislave a k zvýšeniu motivácie mladých ľudí začať podnikať. Na mieru šitá podpora a vzdelávanie poskytované v rámci Playparku umožňuje rozvoj ich podnikateľských zručností a kompetencií. Naviac, nadnárodná sieť dokáže poskytovať začínajúcim podnikateľom príležitosti pre rozvoj v medzinárodnom prostredí, vzájomnú výmenu skúseností a know-how. Celkový rozpočet projektu je 3 112 975 eur, spolufinancovanie z ERDF predstavuje 2 558 255,75 eur.
 
Kontakt pre médiá:
Tatiana Kmecová,
tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
Martin Menkyna, menkyna@sbagency.sk+421 907 777 900
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraeurope.vlada.gov.sk
 
Hlavné mesto Bratislava
www.bratislava.sk
 
Slovak Business Angency
www.sbagency.sk
 
 
 
23145